V katechezi vycházející z podobenství o marnotratném synovi se Mons. Jan Graubner zaměřuje postupně na každou z hlavních postav tohoto příběhu. Rozebírá postoj staršího syna, hovoří o milosrdenství otce a samozřejmě také o synovi, který se proti němu provinil. O tom, jak je smíření krásné, uslyšíš na tomto záznamu.