V tomto článku najdeš odpovědi na otázky, které Tě možná zajímají nebo jsou pro Tebe důležité.


 

Co je to celostátní setkání mládeže?

Celostátní setkání mládeže (CSM) je oslava Světových dnů mládeže. Světové dny mládeže založil v roce 1985 papež bl. Jan Pavel II a současný papež Benedikt XVI. v této tradici pokračuje.

Světové dny mládeže se slaví na diecézní úrovni, kdy se každý rok v jednotlivých diecézích konají setkání mládeže s místním biskupem, i na světové úrovni, kdy se v určité zemi přibližně jednou za tři roky koná setkání mládeže s papežem (takového setkání se účastní i několik milionů mladých lidí).

„Celostátní setkání mládeže“, jak již název napovídá, je oslava těchto dnů na národní úrovni, na CSM se sjíždí mladí z celé republiky. V České republice se konaly již čtyři Celostátní setkání mládeže:

1993 Velehrad

1999 Svatá Hora u Příbrami

2002 Žďár nad Sázavou

2007 Klokoty a Tábor

 

Proč je letošní téma CSM zaměřeno na Ducha svatého?

V roce 2013 si připomeneme 1150leté výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Protože se jedná o významnou událost, vyhlásili naši biskupové na tento rok tříletou přípravu. Rok 2011 byl věnován křtu a rok 2012 je věnován právě Duchu Svatému a svátosti biřmování. CSM tak naváže na aktuální život v Církvi.

 

Co znázorňuje logo CSM?

Logo ve tvaru jablka navazuje na motto setkání – ovoce Ducha Svatého.

Logo je zároveň tvarováno do číslovky 5, což má naznačit, že se jedná o páté Celostátní setkání mládeže.

Tři tečky spojující kruh znázorňují osoby, které se nachází ve společenství – církvi – vyjadřují jednotu – jakoby objímaly zbytek „jablka“ – tvoří jeden celek. Počet teček poukazuje na trojjedinost Boha a na tři v mottu se objevující ovoce Ducha: láska, radost, pokoj.

Tvůrcem loga, které bylo vybráno v soutěži, do níž zaslalo své návrhy 63 grafiků, je grafik a žďárský občan Zbyněk Čech.

 

Proč se CSM bude konat zrovna ve Žďáru nad Sázavou?

Je tradice, že se CSM koná střídavě na Moravě a v Čechách. Poslední CSM se konalo v jihočeském městě Tábor.

Členové Sekce pro mládež ČBK (organizátoři CSM) vybírali z více míst a po zvážení různých důvodů pro a proti, se rozhodli pro Žďár nad Sázavou. Tuto volbu ovlivnilo, že:

- Městský úřad ve Žďáru nad Sázavou v osobě paní starostky Ing. Dagmar Zvěřinové usiloval po zkušenostech s konáním CSM v roce 2002 o to, aby se setkání opět konalo v jejich městě,

- místní farnosti jsou živé a ochotné nasadit se pro zdar setkání,
- Žďár je dobře dopravně dostupný,
- Biskupství brněnské podporovalo konání CSM ve Žďáru nad Sázavou.

 

Co je to Pouť rodin?

V roce 2002 pozvali organizátoři CSM na sobotu do Žďáru i rodiny s dětmi. Brněnské biskupství a žďárské farnosti pak začaly v návaznosti na tuto zkušenost pořádat každoroční Pouť rodin do Žďáru nad Sázavou. Letos se opět obě setkání propojí. Význam takovéhoto spojení je vzájemné obohacení a podpora.

Pouť rodin se koná v sobotu 18. srpna 2012. Dopoledne čeká účastníky program pro děti a speciální přednášky pro manžele, v pozdním odpoledni se pak bude slavit mše svatá.

Zveme všechny rodiny, přijeďte mezi mladé!

 

Kolik mi musí být, abych mohl/a jet na setkání?

Věková hranice potřebná pro účast na setkání je 14let. U mladších 18ti let je nutný doprovod osoby starší 18ti let.

 

Je toto setkání určeno i pro vysokoškoláky a pracující? Není koncipováno spíše pro „mladší“?

Jedná se o setkání všech mladých lidí. Nosné přednášky budou rozděleny dle věku a budou je přednášet přední české kapacity tak, aby odpovídaly určité věkové kategorii. Na vysokoškoláky a mladé pracující při skladbě programu nezapomínáme!

 

Můžou jet na setkání i nevěřící? Může je tato akce oslovit?

Určitě! Můžou se těšit na koncerty, zajímavé workshopy, sport, spoustu zábavy a v neposlední řadě získají na CSM i možnost dozvědět se odpovědi na otázky týkající se víry a křesťanství.

 

A co kněží?

Kněží na setkání mají nezastupitelnou roli: Svědčí o bratrském společenství a ukazují radost z kněžství. Při naslouchání, při doprovázení mladých, při slavení svátosti smíření. Naplní důležitou roli pastýře: být s mladými!

(Prosíme kněze, aby také vyplnili a zaslali přihlášku, a to i v případě, že přijedou na setkání na kratší dobu. Do přihlášky ať napíší dobu pobytu.)

 

Jak se mám na CSM přihlásit?

Přihlašovat se bude přes internet ZDE od konce října.

 

Kolik mě bude setkání stát?

Cena za celé setkání je 1 100,-Kč.

Zvýhodněná cena se týká toho, kdo se přihlásí a setkání uhradí do 31.5. 2012. V tomto případě zaplatí pouze 950,- Kč.

Máš-li možnost dát peněz víc, než je uvedeno, budeme rádi za Tvůj dar. Skutečné náklady na jednoho účastníka jsou totiž odhadovány na 1600 Kč. Cena za setkání je stanovena nízko, aby se této výjimečné události mohl zúčastnit opravdu každý a finance nikomu nebránily v cestě do Žďáru. Pokud je ale i tak pro Tebe stanovená cena příliš vysoká, je možné (v opodstatněných případech) požádat o slevu na příslušném DCM.

 

Jak to bude s placením (kam peníze posílat, kolik apod.)?

Všem přihlášeným účastníkům setkání přijde email s podrobnými informacemi, včetně možností a způsobů platby. Pokud ses již přihlásil a tyto informace Ti ještě nedorazily, obrať se na svoje DCM.

 

Když pojedu se svou přítelkyní (snoubenkou), budu s ní též ubytován v jedné místnosti, nebo se ubytování dělí na ženy a muže?

Na CSM budeme ubytováni v různých ubytovacích zařízeních, převážně ve třídách. Na takovýchto akcích je oddělené ubytování pro účastníky nutností.

 

Jak to bude s ubytováním? Bude stejně jako na Velehradě stanové městečko?

Všichni účastníci budou bydlet ve školách, ve třídách na vlastní karimatce a ve vlastním spacáku. Organizátoři nepočítají s ubytováním ve stanech a to hlavně z bezpečnostních důvodů.

 

Můžou přijet na setkání i mladí manželépřípadně s malým dítětem?

Ano, mohou přijet. Z technických důvodů (např. ubytování ve školách odděleně podle pohlaví) je náročné zajistit společné ubytování. V případě, že se chcete zúčastnit CSM jako manželský pár, kontaktujte prosím vaše A/DCM, které se pokusí nalézt společné řešení (např. ubytování v rodinách). Další možností je zajistit si ve Žďáru vaše vlastní ubytování (vhodné především pro manžele s dítětem).

 

 

Budou vypraveny speciální spoje? Jak se o nich dozvím?

Počítá se, že z Čech a severní Moravy budou vypraveny posilové spoje. Informace budou dostupné zde.

 

Mám speciální dietu (bezlepkovou, diabetickou…), či zdravotní problémy, můžu i tak na setkání přijet? Na koho se v tomto případě obrátit?

O dietě je třeba napsat do poznámky přihlášky a budeme se snažit vyhovět. V případě komplikací se stravovací skupinka bude osobně s žadatelem kontaktovat.

Každý musí zvážit, zda mu zdravotní problémy umožňují účast. Některé nemoci vyžadují, aby si účastník hlídal životosprávu (např. cukrovka, epilepsie). V některých případech organizátoři vyžádají vyjádření odborného lékaře.

 

Setkání se zúčastní velké množství mladých, neztratím se v davu?

Když nebudeš chtít, tak se neztratíš. Po celou dobu setkání bude mimo jiné sloužit tzv. modrý stan, kde bude vždy někdo, kdo se Ti bude věnovat.

 

 

 

Co to je přípravný tým?

Tak nazýváme všechny, kteří budou pomáhat s přípravou a organizací setkání. Dělí se na různé skupiny (pořadatelé, informace, technici, výzdoba…), které budou mít na starosti specifické oblasti. Pokud chceš s přípravou setkání pomoci, můžeš se do těchto skupin přihlásit. Více informací najdeš zde.

 

Kdy začíná pracovat přípravný tým?

To záleží na skupince, ve které je účastník zařazen. Přímo ve Žďáru nad Sázavou pak od 8. srpna 2012.

 

Zajímalo by mě, podle čeho se rozhoduje, kdo vlastně nakonec bude v přípravné skupince?

O tom rozhodne zodpovědný za danou skupinku. Vybírá potřebný počet, ale i odbornosti (např. řidič, technik) a někdy i podle věku (např. pořadatelé). Zájemci o přípravný tým budou zavčas informováni, zda byli vybráni.

 

 

 

Bude setkání vysílat televize? Budou o něm informovat jiná média?

Části setkání bude přenášet TV NOE a Radio Proglas, informovat o průběhu setkání budou určitě i signály.cz. Věříme, že se o setkání zmíní i Česká televize.

 

Jaký je rozpočet celého setkání?

Přes 9 mil. korun.

 

Zeptejte se organizátorů…

Jakékoliv další dotazy k setkání můžeš psát na [email protected] nebo je napsat přímo z webového formuláře. Chceš-li, abychom Ti odpověděli, nezapomeň na sebe napsat nějaký kontakt.

 

Na co se můžeš těšit?

Na osobní setkání s Kristem!

Na skvělou atmosféru!

Na mladé lidi jako jsi ty!

Na bližší a osobnější setkání s biskupy!

Na nabušený program!