Máš-li zájem pomoci s organizací, pak do přihlášky napiš, v jaké skupině bys nejraději pracoval. Ozve se ti zodpovědný za pracovní skupinu, který si bude ze zájemců sestavovat tým.


Každá přípravná skupinka se sejde několikrát během roku přípravy.

Nástup přípravného týmu do Žďáru nad Sázavou bude ve středu 8. srpna 2012.

 

Charakteristika skupin přípravného týmu

BRIGÁDY:

dohlížejí na dodržování a udržování pořádku a čistoty. Pomáhají, kde je třeba, podílejí se na praktické činnosti pro město.

 

CENTRÁLNÍ RECEPCE:

spolupracuje s ubytovateli a stará se během setkání o přijíždějící účastníky a hosty.

 

DOPRAVA:

skupina zkušených řidičů, kteří zajišťují během setkání dopravu lidí i materiálu.

 

DÍLNY:

během setkání zajišťují rukodělné volnočasové aktivity.

 

INFORMACE:

shromažďují důležité informace a oznamují je z podia, slouží na infostánku.

 

LITURGIE:

má na starost liturgické části programu - jejich přípravu, organizaci i průběh (bohoslužby, modlitby).

 

POŘADATELÉ:

informují účastníky na strategických místech, zajišťují hromadné přesuny, dohlížejí na dodržování sektorů a uliček během společných setkání, jsou disponibilní k zajištění.

 

PRESS:

vydává tiskové zprávy, stará se o medializaci akce, vydává informační deník. Alespoň někteří pracují i během předcházejícího roku na propagaci a medializaci.

 

RECEPCE HOSTŮ A ANIMÁTOŘI:

starají se o přednášející a hosty, kteří budou na setkání přijíždět.

starají se o místa přednášek a diskuzí, doprovázejí přednášející na místo a moderují diskuze.

 

REŽIE A MODERACE:

zodpovídá za dění na pódiu, provází program scénkami a vhodným způsobem váže jednotlivé body programu svými vystoupeními, moderuje průběh společných setkání. Příprava zabere více víkendů během roku.

 

SOCIÁLNÍ SKUPINKA:

Členové skupinky navštěvují domovy důchodců, hlídají děti hostů, zajišťují možnost sociálního programu pro město .

 

SPORT:

zajišťují sportovní aktivity a jejich organizaci během volného času v rámci setkání.

 

STRAVOVÁNÍ:

pomáhají s výdejem jídla, starají se o snídaně a večeře a o zajištění potřebných tekutin.

 

STAVBAŘI A ÚKLID:

staví konstrukce a obstarávají drobné stavební a technické práce pro technické a sociální zázemí ostatních pracovních skupin a účastníků.

 

TECHNIKA:

zajišťuje chod počítačů, drobné technické vybavení a aktuální technické zabezpečení.

 

UBYTOVÁNÍ:

ubytovávají účastníky a hosty, zajišťují služby na jednotlivých školách.

 

VÝZDOBA a PROPAGACE:

vyrábí směrové tabule, nápisy, výzdobu pódia a podobně, starají se o květiny a další dekorace.

 

ZDRAVOTNÍCI:

zajišťují první pomoc, dohlíží na dodržování pitného režimu a hygienických podmínek.