„Není potřeba prožívat mimořádný život, ale stačí žít obyčejný život mimořádně dobře.“

Biskup Plzeňské diecéze František Radkovský vystoupil na pódium CSM ve Žďáře krátce po svědectví rodičů blahoslavené Chiary Luce Badano, aby promlouval o svatosti. Teď si můžeš znovu poslechnout záznam jeho promluvy.


 

 

Můžeme se i my dosáhnout svatosti nebo je to jen pro „vyvolené“? Vždyť Chiara Luce byla normální dívkou, podobnou mnohým z nás. A přesto se stala svatou. Proč? - Protože plnila Boží vůli: program, který má Bůh pro každého z nás. Je individuální, ale perfektní.

 

Radkovský během necelé čtvrthodinky mluví o tom, jak hledat Boží vůli a jak ji žít. Poukazuje na důležitost čtení Písma, účasti ve společenství či nezbytnosti jít proti proudu. Vyzývá také k opatrnosti vůči sociálním sítím, abychom je uměli správně využívat, nenechali se jimi svázat a nenahrazovali tím živé společenství.

 

Promluvu uzavírá povzbuzením: „Svatí jsou velkým Božím darem světu. Staňme se i my s pomocí Boží takovým, třebas menším, ale přece jen Božím darem.