Zde si můžeš poslechnot další ze série přednášek z CSM ve Žďáře. Kaplan Vysokoškolské studentské farnosti v Brně a jezuita Miroslav Herold se v pátečním bloku přednášek o modlitbě zastavil nad jedním ze způsobů modlitby – rozjímáním.


 

 Miroslav Herold: Jak se naučit rozjímat

 

Hned na začátku přednášky definoval otec Herold modlitbu jako setkání s Bohem. A právě rozjímání je jedna z cest, jak se s Bohem setkat a jak ho vnímat. Rozjímavá modlitba chce co nejvíce omezit všechny frekvence, na kterých se v životě „potácíme“, a naladit nás na frekvenci Boží. Je to nabídka: „Člověče, zastav se! Připrav se na setkání s Bohem!“

Existuje velké množství technik rozjímání. Různí svatí měli své způsoby. A protože je otec Miroslav jezuita, představil metodu duchovních cvičení právě od zakladatele tohoto řádu, sv. Ignáce z Loyoly. A jak konkrétně vypadá rozjímání podle sv. Ignáce, to už si poslechněte v záznamu přednášky.