Celostátní setkání mládeže zajišťuje více než třicet týmů. Celý přípravný týden se všichni dobrovolníci potkávali v jedné budově, společně slavili mše svaté, snídali, obědvali, večeřeli, povídali si, poznávali se... Zajímalo nás, kolik toho o sobě navzájem ví, a tak jsme zástupce z různých týmů poprosili, aby představili některý jiný tým.


 

Bar Barbar (očima Režie sobotní pouti)

Členové týmu Barbaru museli promyslet sortiment, který účastníkům nabídnou, a získat ho za dobré ceny, aby také mohli prodávat za dobré ceny. Museli připravit celý prostor baru, aby se v něm účastníci cítili příjemně, a vybavit ho stoly a židlemi, nádobím, hrnečky... Také bylo třeba domluvit připojení k vodovodu, aby to nádobí mohli umývat. Během setkání budou muset zajistit služby, aby v Barbaru stále někdo byl, aby tam hrála příjemná hudba a aby jim nikdy nic nedošlo.

 

Centrum (očima Informací)

V týmu Centrum jsou samé legendy. Ať už je to Jenda Balík nebo třeba Majka Světničková, o které se vypráví, že její kytara je větším symbolem Dnů mládeže než ten kříž, který putuje mezi všemi státy světa. Centrum je místnost, kam se trochu ostýcháme přijít, ale občas si tam něco vytisknem, a jsou na nás docela hodní.

 

Doprava (očima Liturgie)

Tým Doprava je velice užitečný, neboť bez něj bychom se nedokázali otočit za svou pravou rukou. Je sice zřejmé, že na našich silnicích platí pravidlo pravé ruky, chodci chodí po pravé části chodníku, auta jezdí po pravé části silnice, proto je nepochybné, že tento tým je oporou veškerého našeho konání. Neboť díky týmu doprava se opravdu můžeme podívat doprava a zatočit doprava.

 

Doprovázení biskupů a VIP (očima Centra)

Je to docela ulejvácká skupina :-) Během celého přípravného týdne nemají do čeho píchnout, protože tu ještě nejsou biskupové a VIP osobnosti. Potom se budou vozit v autech v lepším oblečení, zasedat na čestná místa vedle těchto osobností a slíznou smetánku. Všichni je musí pouštět a vážit si jich, protože doprovází ty nejdůležitější hosty.

 

Hudba (očima Tisku)

Hudba je velmi důležitá skupinka, protože bez ní by na setkání nebyla hudba. V celém přípravném týdnu jsme je slyšeli hrát, i když jsme je nikdy neviděli. Takže vlastně nevíme, jestli to nepouští z nějakého přehrávacího zařízení. Na mši taky hráli a nebyli vidět... no, je tam nějaké podezření, že to nejsou oni sami, ale hrají na playback.

 

Informace (očima Sálistů)

Je to jeden ze základních týmů. Jsou to ti, kteří vám vždycky za všech okolností poradí. Vždy jsou na pravém místě, aby vám pověděli to, co zrovna chcete, i co třeba vůbec nechcete, ale co každopádně potřebujete.

 

Liturgie (očima Stánkařů)

Tento tým připravuje mše svaté, různé modlitby a zastavení křížové cesty. Také se snaží zajistit, aby modlitby a mše byly důstojné.

 

Pečovatelé (očima Dopravy)

V Pečovatelské skupince jsou úplně nejsympatičtější lidé na setkání. Jejich úkolem je pečovat o naše bližní, kteří se setkání nemohou zúčastnit, a potěšit je. Navštěvují různé nemocnice, ústavy sociální péče a lidi, kteří se nedostanou dál než za hranice svého pokoje.

 

Pořadatelé (očima Výzdoby a propagace)

Jsou hodně důležití hlavně pro ženskou část účastníků setkání s horším orientačním smyslem, protože je dovedou tam, kam chtějí, a ne tam, kam nechtějí. Poznáme je podle trička s nápisem „Pořadatel“. Také musí neustále připomínat, ať sedíme v sektorech a udržujeme uličky.

 

Recepce hostů a moderátoři skupin (očima Úklidu)

Během setkání přijede 200 hostů, kteří potřebují naprostou péči, a tu jim poskytne právě tento tým. Taky moderují přednášky těch hostů. Takže kromě té péče jim řeknou, co mají dělat a řeknou to i vám, což je krásné, protože bez nich byste si nevěděli rady.

 

Režie (očima Techniků)

Tato skupina má na starosti program na hlavním pódiu. Je to velká zodpovědnost, protože musí zajistit, aby se lidi bavili a aby se jim tady líbilo.

 

Režie sobotní pouti (očima Pečovatelů)

Vymýšlí poutní cesty, které budou úplně akční. Protože to celé má na starosti Klára Vojtková, která je herečka, určitě to bude senzační.

 

Sálisté (očima Pořadatelů)

Sálisté mají klíče od sálu a starají se o celý objekt, aby tam bylo čisto. A až přijdou účastníci, zajistí jim komfort. Nemůžou chodit na program, protože musí stále hlídat sál.

 

Stánky (očima Výtvarných dílen)

V přípravném týmu vyhlížejí ideální místa pro stánky. Hledají taková místa, kde bude nejvíce lidí a kde se prodá nejvíce produktů. Jde jim o to, aby prodali všechno, co nabízejí :)

 

Stavba (očima Zdravotníků)

Ve skupince jsou kluci, kteří staví Hlavní pódium, všechna důležitá menší pódia a stany. Jsou pro nás velice důležití, protože bez jejich bicepsů a tricepsů bychom to nezvládli

 

Stravování (očima Hudby)

Je to nejdůležitější skupinka, bez které bychom umřeli hlady. Ráno, v poledne a večer zajišťují geniální jídlo, umývají nádobí a mají radost, když všem chutná.

 

Technické zabezpečení (očima Doprovázení biskupů a VIP)

Technici nám zajistili velice kvalitní internet. Ráno, když vypadly pojistky a my jsme si nemohli uvařit kafe, přišel technik, elektřinu nahodil a kafe bylo do dvou minut hotové. A přímo na setkání se technici budou starat, aby to, co v přípravném týdnu udělali, vydrželo až do konce setkání.

 

Tisk (očima Stavební skupinky)

Vyznačují se především tím, že tisknou. Tisknou veškeré tiskoviny, noviny, které tady můžeme číst. Hlavní náplní jejich práce je vymýšlení různých skandálů, které obohacují naše setkání.

 

Ubytování a recepce (očima Barbaru)

Ubytovatelé sedí u dveří a jsou velice důležití, protože je první den musí všichni vyhledat. Chrání naše věci. Vždycky je pozdravíme a děláme jim zmatek v klíčích.

 

Úklid (očima Režie)

Úklidová skupina se zabývá mnohými věcmi, můžeme vypíchnout úklid toalet, především dámských, samozřejmě i pánských, ale na ty dámské se klade veliký zřetel. Dále mají na starosti chodby, protože mladí chodí a odhazují, trousí. Odpadky, samozřejmě. Je to velice zdatný tým. Skládá se z dívek a chlapců. A každé má jiné dispozice pro pořádek. Zatímco chlapci nepořádek vidí, dámy ho uklízí.

 

Výtvarné dílny (očima Stravování)

Pod jejich vedením se budou vytvářet různé obrázky, korálky a náušnice. Musí zaujmout a vyplnit volný čas účastníků, kteří mají „výtvarné roupy“. Během přípravného týdne nakupují všelijaký materiál, aby jim během setkání nic nedošlo.

 

Výzdoba a propagace (očima Ubytování a recepce)

V přípravném týdnu vyřezávaly z polystyrénu a malovaly. Snaží se, aby byl Žďár hezký a aby všichni trefili tam, kam mají. Jejich největší dílo bude jistě k vidění na hlavním pódiu.

 

Zdravotníci (Očima recepce hostů a moderátorů skupin)

Když má někdo „bebíčko“, tak jde za zdravotníkem a on ho vyléčí. Ještě může pomoci psychicky. Zdravotníci musí být v pohotovosti a potěší je, když se nikomu nic nestane.

 

zpracovala Lucka Přikrylová