Zajímá Tě, jak Celostátní setkání mládeže prezentovala média? Chceš si zavzpomínat na některé okamžiky ze setkání?


Zde najdeš odkazy na články, které vyšly o CSM, i odkazy na záznamy v audio-vizuálních médiích.