Vedeš spolčo a chcete se dobře připravit na CSM ve Žďáru? Zajímá Tě Poselství papeže Benedikta XVI. k letošnímu světovému dni mládeže? Právě pro tebe je připravena ke stažení brožura s jeho Poselstvím a se čtyřmi tématy pro osobní modlitbu či sdílení ve společenství.


 

Brožura má sloužit k hlubší duchovní přípravě na chystané 5. celostátní setkání mládeže.

Základním bodem této přípravy je Poselství papeže Benedikta XVI. k XXVII. světovému dni mládeže, který zaslal mladým lidem celého světa, a modlitba za Celostátní setkání mládeže.

 

 Brožura se skládá ze čtyř stěžejních témat:

Duch Svatý

Svátost biřmování a dary Ducha Svatého

Plody Ducha Svatého a radost

Evangelizace

 

Každé téma má svou strukturu, která může posloužit pro osobní modlitbu nebo ji lze použít pro setkání malého společenství. Jednotlivé části slouží jako inspirace ke konkrétním aktivitám.

 

Důraz je kladen na text papeže mladým, který může inspirovat k osobní meditaci nad tématem nebo k rozhovoru ve společenství. Dalším důležitým momentem vedoucím k osobní meditaci nebo k rozhovoru ve společenství jsou vybrané biblické texty k jednotlivým tématům. Krátká úvodní modlitba, prosby i společná modlitba za Celostátní setkání mládeže jsou nabídkou k okamžikům modlitby, která by měla být stěžejní aktivitou. Úkoly pro jednotlivce, pro společenství a aktivita jsou jen základními pomůckami sloužící k tomu, aby v životě nezůstalo jen u slov, nýbrž aby se slova přelévala do života.  

Na konci každého tématu jsou doporučené statě z Katechismu a z YOUCATu, která jsou vhodné ke studiu.

Duchovni-priprava_final.pdf