Otec Kamil, člověk, který původně na akce typu Žďár, tzv. „masovky“ nerad jezdil. Po těch letech však poznává, že pro mladého člověka je to důležitá složka víry, a i proto se na ně těší čím dál více. Co má na starosti letos? Jak vypadá služba doprovázejícího kněze? Více se dozvíš v následujícím rozhovoru.


 

 

Otče Kamile, mohl byste se krátce představit?

Mé jméno je Kamil Strak. Jsem knězem  osm let. A na středisku mládeže ve Staré Vsi pracují  sedm let (Ostravsko-opavská diecéze, pozn. red.).

Pocházím z Opavska, z dědiny zvané Domoradovice, což je malá vesnička na úpatí Nízkého Jeseníku. Má kněžská služba je pořád v jednom děkanátu v Místku, takže nikam jinam jsem se momentálně nedostal. Pokud nepočítám výjezdy na ty krásné věci, jako práce na Sekci pro mládež, Madrid, Žďár.

 

Co máte na starosti na setkání ve Žďáru? Kde Vás můžeme najít?

Ve Žďáru mě asi nejvíce najdete kolem pódia, kolem moderace a veškeré režie. Mým hlavním úkolem je coby kněz, člověk, přítel, duchovní, doprovázet celý tým Moderace – režie. Spolu vytváříme už půl roku, co na podiu zazní, kdo tam vystoupí, jaká bude katecheze, jaký bude jejich obsah, jakým způsobem se programy promostí mezi sebou.

Takže když to shrnu, má role je tvořit dobrou atmosféru, chuť a zápal. Když by někdo potřeboval usměrnit nebo naopak podporu, tak ji nabídnout. Umět řešit konflikty, bourat jiskřivé napětí a situace. Být pro druhé takovou cestou pomocnou tak, abychom společně vytvořili krásu setkání a Ježíš tam mohl působit.

 

Vybral jste si tým Moderace – režie sám?

To je dobrá otázka. Nevybral jsem si ho sám, ale chtěl jsem na něm spolupracovat, a možná i proto mi byl posléze přidělen z celé řady žhavých adeptů. Mohu prozradit, že šlo např. o Tomáše Hofmana, který tuto službu dělal v Madridu. Bohužel z toho nakonec kvůli personálním záležitostem sešlo. Původně jsme tedy měli být dva. Pokud tedy nenajdeme ještě někoho, tak služba doprovázejícího kněze bude celá na mně.

Je zde zajímavá spojitost, protože se do Žďáru vracíme po deseti letech. A předtím stejný úkol a stejnou službu dělal můj předchůdce na středisku ve Staré Vsi P. Vít Zatloukal. Vracíme se tedy na místo činu i na místo činu se stejnou službou, ale věřím, že v nových barvách.

 

Mohl byste prozradit něco malého z programu, nějakou perličku?

Zatím je to všechno ve fázi zrodu. Ale když to vezmu od toho, co je pilířem setkání  - tedy eucharistie a modlitba, tak půjde o vše, co je spojené s liturgií. Aby setkání mělo hloubku, potřebuje vzdělání. K tomu se připravují katecheze. Přemýšlíme nad tím, že by mohly být kratší, dělené i se scénkou mezi nimi. Co mohu prozradit - chceme to zavést jako novum - jsou krátké skupinky po programu, aby mladí lidé mohli řečené slovo zreflektovat a prodiskutovat a zařadit do svého života.

Máme přislíbenou účast rodičů Chiary Luce Badano z Hnutí fokoláre. To byla 19letá holka, která umřela na rakovinu a byla blahořečená. Přijedou také další hosté, kteří budou mít různé tématické přednášky. A v sobotu nás čeká taková novinka, a to den spojený s Poutí rodin. Takže se to tak hezky promíchá, což je dobře. Mladý člověk totiž potřebuje nějaké vzory. A rodiny s pěti, šesti dětmi klidně mohou nakopnout do manželství nebo kněžství. No ale nějaké dílčí věci, jako konkrétní scénky, bych úplně prozrazovat nechtěl. To uvidíte na samotném setkání.

 

A na co se těšíte vy konkrétně?

Těším se na to, že když my budeme dobře připraveni a pokorní a připravíme tu cestu jako Jan Křtitel, Duch Boží snad zavěje a to přinese ovoce. Těším se, že se to bude mladým líbit, bude dobrá atmosféra, nebude to propadák. Taky se těším i dále na setkání po setkání, protože ty člověka taky hodně posunou a obohatí.

 

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na setkání pod pódiem.

 

rozhovor vedla a zpracovala Magda Pišlová