V týdnu od 25. března do 1. dubna 2012 bude probíhat Týden modliteb za mládež, který vyvrcholí oslavou XXVII. světového dne mládeže na Květnou neděli.


Biskupové přijali iniciativu Sekce pro mládež ČBK s názvem Týden modliteb za mládež.

Cíle tohoto týdne jsou tři:

-  doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou, protože „bez Božího požehnání, marné lidské namáhání“; letos především prosit za požehnání Celostátního setkání mládeže,

- pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve,

- vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev.

Navržené modlitby jsou sestaveny pro použití v týdnu modliteb za mládež, ale je možné je využít i během bohoslužeb v jiných dnech či během osobní modlitby či modlitby v menších skupinách.

Brožura Týdne modliteb za mládež ke stažení TMM_final.pdf