Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže, o.s. ve spolupráci s ADV STUDIEM a nakladatelstvím Palínky vydali požďárská média - knihu, DVD a CD. Prezentace těchto médií probíhala v Olomouci, Brně a Praze.


 

Ve středu, 24. října, sloužil studentskou mši svatou otec Jan Balík. V kázání nám mimo jiné připomněl, že v probíhajícím Roku víry bychom se měli snažit více sebevzdělávat v otázkách víry, například začít číst nebo se znovu začíst do Youcatu (Katechismu katolické církve pro mladé) nebo klasického Katechismu katolické církve. V té souvislosti nám otec Balík sdělil svoji vlastní zkušenost, kdy při opětovné četbě Katechismu daná témata vnímal zase z jiného obohacujícího úhlu pohledu.

Po mši se v přednáškovém sále Centra Aletti uskutečnila s otcem Janem netradiční přednáška – prezentace filmu (DVD) Poznáte je po ovoci, hudebního doprovodu (CD) Kéž poznají nás po ovoci a knížky Ovoce ducha z letošního srpnového Celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou (CSM) – tzv. po-žďárských médií. V jejím rámci byl promítán film Poznáte je po ovoci, rekapitulující celé setkání jak z pohledu organizátorů, tak účastníků. Účastníci CSM a všichni další přítomní tak mohli vidět sestřihy událostí ze setkání nebo nahlédnout do zákulisí jeho příprav, a tak (znovu) nasát jeho radostnou a svěží atmosféru. Ve filmu se objevily například přednášky Otázka eutanázie od manželů Sieberových a Postoj křesťana k homosexualitě a genderové rovnosti v dnešní společnosti v podání Romana Jocha, dále jsme mohli vidět nácvik VeKy (Vesmírné kapely), silné svědectví rodičů Badanových o jejich dceři, blahoslavené Chiaře Luce, sobotní večerní vigílii, biřmování, večerní a noční atmosféru účastníky velmi oblíbeného a navštěvovaného baru Barbar a mnoho dalšího.

Po promítání otec Balík ještě zodpověděl několik otázek z publika. Na úvodní dotaz – co pro něj znamená Žďár 2012 – odpověděl, že hlavně Boží požehnání; na dotaz, kam se posunout dál v organizaci dalšího CSM, odpověděl, že bude zejména záležet na složení organizačního týmu, které je pokaždé jiné. V podstatě je to výzva pro každého z nás mladých do dalších let.

Prezentaci jsme ukončili společnou modlitbou a požehnáním od otce Jana. Posléze byla možnost si přímo na místě všechny tři výstupy z Celostátního setkání mládeže zakoupit.

Myslím, že prezentace nám připomněla jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru celého setkání a mohli jsme se z ní proto rozcházet s láskou, radostí a pokojem.

 

Zdeněk Kuráň