Čtvrteční večer na CSM ve Žďáře byl naprosto mimořádný díky návštěvě rodičů a přátel Chiary Luce Badano, devatenáctileté dívky, která byla před dvěma lety prohlášena blahoslavenou. Zde si můžeš poslechnout toto silné osobní svědectví jejích nejbližších.


 

Úvodem maminka Maria Teresa vypráví o klíčových okamžicích Chiařina dětství a dospívání, které doplňuje kamarádka Chica svědectvím o Chiařině životě v rámci hnutí Fokoláre. Další odlišný pohled na blahoslavenou dívku zprostředkovává Franz Coriasco, starší bratr Chiařiny nejlepší kamarádky.

 

Více jak sedmdesát minut dlouhé svědectví Chiařiných blízkých nenaruší ani déšť. Pět a půl tisíce mladých tiše a pozorně naslouchá před hlavním pódiem, ačkoli na ně prší.

 

"V sedmnácti letech zasáhla Chiaru nečekaně nemoc. Občas cítila bolest v zádech, ale nepokládala to za nic důležitého," prozrazuje o své blahoslavené dceři Maria Teresa. "Vaše dcera má nádor, velmi bolestivý nádor kostní dřeně," dozvěděli se rodiče Badanovi nečekaně těžkou diagnózu z úst lékaře.

 

Přestože Chiaře brzy ochrnuly obě nohy a byla upoutána na lůžko, nepřestávala mít ráda druhé. Prožívala každý okamžik podle hesla: "Budu svatá, jestliže jsem svatá teď."  Badanovi popisují i chvíle, kdy Chiara vedla vnitřní boj, jak přijmout svoji bolest.

 

"Mami, buď šťastná, protože já jsem šťastná," uzavírá celé pásmo Chiařinými posledními slovy Maria Teresa a z celého srdce děkuje mladým za jejich vytrvalou pozornost.

 

 

 

 

Další informace o Chiaře Luce Badano najdeš také zde.