„Vítejte pod křížem, znamením veliké lásky Boha ke každému z nás,“  zahájil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle svoji katechezi v rámci programu brněnské diecéze na CSM ve Žďáře. A protože ústředním tématem toho dne byla láska, týkala i se katecheze otce biskupa právě tří forem lásky. Ode dneška si zde můžeš poslechnout záznam jeho slov.


 

 Po obecnějším úvodu se biskup Vojtěch ve svých slovech velmi konkrétně zaměřil na charakteristiku tří forem láskysexu, který je úžasným spojením muže a ženy, erotiky, která dodává vztahu náboj a agapé, dokonalé Boží lásky.

 Ve druhé polovině své promluvy už  otec biskup mluvil zejména o zmíněné třetí formě, tedy agapé, při kterém nám záleží na druhém více, než na sobě samém. „Právě v této rovině může být člověk šťastný, protože se nejvíc připodobňuje Bohu,“ řekl otec biskup. V souvislosti s tím mladým poradil, aby se za tento dar lásky modlili, protože právě tato láska je ovocem Ducha. A prozradil, že i když je to jen jedna ze tří forem, obsahuje v sobě v dokonalém snoubení i dvě formy zbývající, tedy sex a erotiku. Jen skrze agapé však můžeme ve dvou zbývajících formách najít to, pro co je Bůh stvořil.

 „Tato cesta vede k pokoji. Pokud se v lásce snažíme připodobnit Bohu, přemůže naše láska všechno,“ povzbudil otec Vojtěch Cikrle mladé na závěr.