V den, jehož ústředním tématem byla věta „Ovocem Ducha je láska“, pronesl litoměřický biskup Jan Baxant při mši svaté kázání, v němž obdivuje Boží lásku k lidem a dává nám i návod, jak s touto láskou zacházet. Plný záznam si můžeš nyní poslechnout i zde.


 

 Úvodem své zhruba čtvrthodinové promluvy zdůraznil otec biskup, že je důležité o lásce nejen mluvit, ale i vnímat, jaké to je, když se máme rádi a když nás má rád Bůh.

Dále zmínil, že bez Lásky (Boha) bychom ani neexistovali. A i kdyby ano, stejně bychom byli na světě sami. Vyzdvihl tak, že právě samotný akt stvoření je skutkem obrovské a vřelé lásky Boha k lidem.

 V druhé části kázání nám ukázal dva způsoby nazírání na poslední večeři a to, co se při ní odehrálo. I samotné proměňování chleba a vína v Tělo a Krev Páně tak můžeme chápat jako čin bezbřehé lásky Boha k lidem. Stejně jako následné mytí nohou.

 Na závěr dodává otec biskup jednu velmi důležitou premisu Boží lásky: „Bůh se neštítí špíny lidských nohou, kterou v sobě všichni neseme. Je schopen a ochoten ji odstranit a vykoupat nás v koupeli milosti. Ovšem jen tehdy, když o to budeme stát!“