I když se nebudu moct zúčastnit celého setkání (a moc mě to mrzí), ale jen pár dní, rozhodla jsem se (nebo spíš moje sestra se rozhodla, když mi to darovala) nakouknout do brožurky s názvem Duchovní příprava na 5. celostátní setkání mládeže. Sama jsem nevěděla, kde se k tomu přijde, ale když už jsem to od ní měla, byla by škoda nemrknout na to.


 

 

Tak bych se chtěla podělit o pár myšlenek, které se mi tam líbily a třeba tím i někoho povzbudit, aby se taky zkusil nějakým způsobem na Žďár připravit, a to nemyslím jen sbalit a nakoupit vše potřebné :-) (Tím netvrdím, že já jsem stoprocentně připravená, ale myslím, že tam nahoře se i snaha počítá:-))

 

 • Radost je ústředním prvkem křesťanské zkušenosti. POVOLÁNÍM CÍRKVE JE PŘINÁŠET SVĚTU … RADOST.
 •  BŮH NÁS STVOŘIL, …ABY SVOU LÁSKU NA NÁS VYLÉVAL a naplňoval nás svou přítomností a milostí.
 • JEŽÍŠ CHCE… KAŽDÉHO Z NÁS PŘIVÉST K PLNÉ RADOSTI, jakou sdílí s Otcem, aby láska, kterou ho miluje Otec, byla v nás.
 • RADOST ZNAMENÁ POZNÁVAT KAŽDÝ DEN JEHO PŘÍTOMNOST A PŘÁTELSTVÍ.
 • Křesťan NIKDY nemůže být smutný, protože se setkal s Kristem. … :-)
 • Radost je spojena s láskou: láska vytváří radost a radost je formou lásky.
 • …dovolit ve svých životech narůstat bratrskému společenství,…, aby křesťanské komunity byly místy, kde se dává přednost sdílení, pozornosti a péči jeden o druhého.
 • Bůh nás ve svém milosrdenství neopouští, ale VŽDY nám nabízí možnost vrátit se k němu, smířit se s ním a zakusit radost z jeho lásky.
 • Žádný katolík nemůže nebýt radostný… (moje pozn. = Každý katolík by měl být radostný :-))
 • Chceš-li to ty, Ježíši, chci to i já. /Chiara Luce Badano/
 • Křesťanská radost není útěkem od skutečnosti, ale nadpřirozenou silou k tomu, abychom mohli prožívat každodenní těžkosti a čelit jim.
 • …abyste se stali misionáři radosti. NEMŮŽEME BÝT ŠŤASTNÍ, POKUD NEJOU ŠŤASTNÍ I TI DRUZÍ.
 • Těm, kdo trpí a těm, kdo hledají, PŘINÁŠEJTE RADOST, kterou chce darovat Ježíš. Přinášejte ji DO SVÝCH RODIN, ŠKOL, NA SVÁ PRACOVIŠTĚ A DO SKUPIN SVÝCH PŘÁTEL, TAM, KDE ŽIJETE. …A uvidíte, jak Boží milosrdenství působí v srdcích.
 • Tyto DARY DUCHA NEJSOU ANI ODMĚNOU, ANI VYZNAMENÁNÍM, JSOU JEDNODUŠE DAROVÁNY.
 • NAŠE VÍRA NENÍ TVOŘENA V PRVNÍ ŘADĚ TÍM, CO KONÁME, ALE TÍM, CO DOSTÁVÁME.
 • Kdo přijal svátosti křtu a biřmování, ať nezapomíná na to, že se stal „chrámem Ducha“: Bůh v něm přebývá. Ať si je toho stále vědom a usiluje o to, ABY POKLAD V NĚM SKRYTÝ NESL PLODY…

 

Ono to vlastně není nic převratně nového, co bychom předtím nevěděli. Ale možná právě v tom to je, připomenout si věci dávno známé, které se pro nás mohou stát samozřejmostí…

 

Pán žehnej všem poutníkům do Žďáru! :-)

Tereza Frgalová