Letošní Pouť rodin byla pojata jako skutečné putování žďárskou přírodou po zastaveních, na nichž se prolínala náboženská témata s výtvarným uměním, hudbou, tancem, divadlem... Zachytili jsme pro Tebe alespoň její střípky.

Vítej, poutníku, na cestě života. Pohleď na svět a jeho rozmanitou krásu, jak jsem ji pro tebe stvořil. Není to nádhera? Proto pojď a rozjímej. Jednotlivá zastavení ti budiž ku pomoci…


 

Výstava: Ikony. Jaká síla a moc se skrývá v obrazech. Zvláště ikona je hodna tvého povšimnutí. Smícháním zlata, přírodního pigmentu, vajíčka či octa vznikne dokonalost. Pohleď na výstavu mého služebníka Martina Damiana. Zaposlouchej se do zvuků jeho štětce a s touto melodií pokračuj o krok dál.

 

Výstava: Zachraňme dominanty. Zase jedna rozbitá kaplička v poli. Kolik takových už jsi po republice viděl. Kolem kolika takových jsi prošel bez povšimnutí, bez kouska zájmu. Zastav se. Pohlédni na všechny ty rozbořené a zničené stavby. Jakým leskem kdysi zářily. Oprav je. Znovu je postav. Pečuj o ně. I ony jsou odrazem tvé duše.

 

 

 

Rozpracované plastiky. Osamělý muž uprostřed lesa. Klečí, ruce sepjaté, modlí se. „V Getsemanech“, píše nápis vedle něho. Naproti leží dítě v náručí ženy. Chovej se tiše, někdy je tak těžké uspat „Spícího Boha“. Pohleď svým zrakem na dvě etapy života. Jaká rozdílnost! Avšak jen díky mé smrti, ses mohl narodit. Nezapomínej na to.

 

Citáty R. M. Rilkeho. Nad obzorem, tam v dáli. Vidíš? Kůly a na nich houpající se listy papíru. Přijď blíž a poznáš, kde je tvé místo. V poezii je ukrytý celý svět vytvořený pro tebe. Slova mnohdy nestačí a proto…Ztiš se. Hledej. Pochop.

 

Olga Ludmila Hořavová - Nebe. Celý rok hleděla na nebe. Zachytávala jeho barvu, intenzitu, záři. A našla rozmanitost – nebe stále stejné a přitom různé. Co jsi našel ty při dnešním pohledu na nebeská oblaka. Upři zrak k mému království a důvěřuj mi. I všední dny dokážu proměnit v jedinečnost. Stačí chtít.

 

 

 

Prošli jsme spolu zatím jen malou část stezky života. Už teď ti ale nabízím návod, jak se dívat na svět kolem sebe. Byl stvořen pro tebe, pečlivě si ho proto hlídej, střež a pečuj o něj. Dokaž, že jsi ho hoden. Dokaž, že jsi můj syn.

 

Magda Pišlová