Tento dopis od účastníků 5. celostátního setkání mládeže ve Žďáru je adresovaný předsedovi vlády, předsedkyni Poslanecké sněmovny PČR a předsedovi senátu PČR a vyzývá k podpoře rodin a mladých lidí. Jestli je pro Tebe tato záležitost důležitá, neboj se připojit a poslat politickým představitelům naší země svůj osobní dopis.


           

Ve Žďáře nad Sázavou, 18. srpna 2012

 

Vážený pane premiére,

Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR,

Vážený pane předsedo Senátu PČR.

 

 Jménem účastníků 5. celostátního setkání mládeže, které se ve dnech 14. – 19. srpna 2012 koná ve Žďáře nad Sázavou a jehož se účastní šest tisíc mladých lidí z celé České republiky, vám zasíláme naši společnou prosbu.

Chtěli bychom vás, čelní představitele naší země, požádat, abyste ve svých rozhodnutích vždy konkrétním způsobem podporovali rodiny, které považujeme za základní stavební kameny naší společnosti. Prosíme vás také, abyste nám mladým více naslouchali a věnovali nám přinejmenším takovou pozornost, jakou projevujete různým zájmovým skupinám.

Jako mladí občané této země, na jejíž budoucnosti nám velice záleží, se chceme osobně zasadit o to, aby lidé v české společnosti žili ve vzájemné toleranci, v úctě ke každému lidskému životu a ve vzájemné slušnosti.

Žádáme vás, abyste ve všech politických i ekonomických krocích tyto principy podporovali, protože jedině tak mohou lidé v České republice žít v harmonii a opravdovém míru.

 

 

Za účastníky 5. celostátního setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou

 

 

Lenka Češková

Štěpán Horký

Vojtěch Jurásek

Josef Lavička

Tereza Petrášová

 

 

 

Adresáti:

RNDr. Petr Nečas
Premiér Ćeské republiky, Hlavní kancelář ODS
Polygon House
Doudlebská 1699/5
140 00 Praha 4

 

Miroslava Němcová
Předsedkyně poslanecké sněmovny
Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1 - Malá Strana

 

Milan Štěch
Předseda Senátu PČR
Senát Parlamentu České republiky
Valdštejnské nám. 17/4
118 01 Praha 1