Zde se dozvíš, na které škole budeš ve Žďáře bydlet. V tabulce najdeš jednotlivá ubytovací místa a k nim přiřazené kódy, které byly rozeslány účastníkům v dopisech z DCM.


 

ŠKOLA ULICE Číslo do mapy Přidělené ubytovací skupiny
Komenského 2 30 HK1-HK5, OL6
Komenského   6 31 VOZ, OS1-OS4, OS6 
Švermova   4 32 OL8-OL11 ženy 
Palachova   35 33 B1-B5 
Náměstí   Republiky 4 34 OL3-OL5,OL7, OL8-OL11 muži, ČBK 
Gymnázium Neumannova   2 35 PH1-PH2, LT1,   DOM
BiGy U Klafárku 3 36 SDB, OS5, B6,   OL1-OL2, CBK1
ŠECR U Klafárku  37 CB1-CB2
SČMSD Komenského   10 38

PL1, FOC

 

Pokud nejsi přihlášený/á, přijď se zaregistrovat na Centrální recepci, kde Ti přidělí ubytovací místo.