Znáš někoho, kdo by mohl svou životní zkušeností či příkladem obohatit účastníky CSM? Jede váš kněz spolu s vámi do Žďáru? Pak prosím čti dále.


 

Liturgický tým prosí, aby se i kněží, kteří na CSM přijedou jen na několik dní, přihlásili. Potřebujeme jejich službu pro udělování svátosti smíření.

Jen pro zajímavost - loňského světového setkání mládeže v Madridu se spolu s českou výpravou zúčastnilo na 120 kněží.

Na letošním CSM ve Žďáře se očekává účast asi 6 000 lidí a přihlašování stále ještě probíhá.

Přihlášeno je také 70 kněží, ačkoli s účastí alespoň na část setkání jich počítá mnohem více. Ty prosíme, aby se z organizačních důvodů také přihlásili.

 

 

Přípravný tým Režie hledá další svědectví, která by mohla zaznít z hlavního pódia na CSM ve Žďáře. Potřebujeme  ještě několik svědectví na tato témata:

 

  1. Svědectví z celostátních setkání mládeže. Silné zážitky, plody, které přineslo konkrétním osobám. Svědectví člověka, který nechtěl na setkání jet, nakonec jel a hluboce ho to zasáhlo apod.
  2. Zkušenosti se křtem (v dospělosti, nebo objevování pokladu křtu, který jsme přijali jako děti). Svědectví o objevování víry, prvních krocích křesťana. Křesťan jako „vetřelec“ v ateistickém prostředí. Zkušenosti s vírou v tvrdém prostředí školy. Zkušenosti s překonáváním krizí ve víře.
  3. Zkušenost s modlitbou růžence (sám, s přáteli, v rodině, ve společenství). Vztah křesťana k Panně Marii. Maria jako vzor mladého křesťana. Maria jako ta, která jako první uskutečňuje Boží slovo.
  4. Jakákoli svědectví týkající se hledání povolání. Hledání smysluplného života. Svědectví o aktivním životě v povolání (řehole, kněžství, manželství). Zkušenosti s životem z lásky – láska jako životní motor. Zkušenosti s těžkou nemocí.
  5. Svědectví o odpuštění a radosti z odpuštění. Svědectví o hledání vztahu k svátosti smíření. Zkušenost někoho, kdo se po letech vrátil ke zpovědi. O odvaze udělat první krok, požádat o odpuštění, odpustit. Těžkosti s odpuštěním v rámci rodinných vztahů, společenských, sociálních nebo i politických obtíží apod.
  6. O obnovování vztahu s Bohem, o věrnosti každodenním či pravidelným praktikám, které posilují víru (mše, svátosti, modlitba, láska). Zkušenosti se společenstvím, které posiluje ve víře, se sdílením duchovního života s ostatními, s rolí rodiny při předávání víry a překonávání obtíží života.
  7. Svědectví o zkušenostech s modlitbou. Modlitba ve společenství, především v rodině. Hledáme rodiny, které jsou ochotné vyprávět o svých zkušenostech se zařazením modlitby do života rodiny. Svědectví o nezištné lásce mezi mužem a ženou, lásce, která překonává krize života a je základem rodiny, kmenovou buňkou společnosti a církve.
  8. Svědectví o osobním nasazení v každodenním životě z víry. O důležitosti věrnosti v malém. O pravidelném životě z modlitby, lásky, svátostí. Víra není cit, ale vztah, který je třeba posilovat. Zkušenost s Dary ducha přijatými v biřmování, svědectví o hlásání evangelia, o životním povolání jako důsledku daru Ducha.

 

Návrhy na svědectví (text cca 1/2 A4) můžeš posílat do konce července na tento e-mail: kristynaplihalova@gmail.com

Nezapomeň do zprávy uvést kontakt na osobu, o kterou jde, a  ze které je diecéze, aby se jí Režie mohla ozvat zpět a domluvit se na podrobnostech.