Tady si můžeš stáhnout Prohlášení o bezinfekčnosti, které potřebuješ ke své přihlášce na CSM.


Vyplněné „Prohlášení o bezinfekčnosti“ musíš mít s sebou při příjezdu na setkání.

Pozor, datum musí být aktuální, to znamená ze dne příjezdu!

Pokud je Ti méně než 18 let, musí toto Prohlášení podepsat Tvoji rodiče (zákonný zástupce).

Potvrzení se bude odevzdávat na recepci školy při příjezdu!

CSM-12_Prohlaseni_o_bezinfekcnosti.pdf