Zažil/a jsi něco, čím bys mohl/a obohatit druhé? Znáš někoho, kdo v životě prožil významný duchovní "kotrmelec"? Režie hledá svědectví, která by mohla zaznít z hlavního pódia na CSM ve Žďáře. Neváhej a ozvi se!


 

Potřebujeme  svědectví na tato témata:

 

  1.  Svědectví z celostátních setkání mládeže. Silné zážitky, plody, které přineslo konkrétním osobám. Svědectví člověka, který nechtěl na setkání jet, nakonec jel a hluboce ho to zasáhlo apod.
  2. Zkušenosti se křtem (v dospělosti, nebo objevování pokladu křtu, který jsme přijali jako děti). Svědectví o objevování víry, prvních krocích křesťana. Křesťan jako „vetřelec“ v ateistickém prostředí. Zkušenosti s vírou v tvrdém prostředí školy. Zkušenosti s překonáváním krizí ve víře.
  3. Zkušenost s modlitbou růžence (sám, s přáteli, v rodině, ve společenství). Vztah křesťana k Panně Marii. Maria jako vzor mladého křesťana. Maria jako ta, která jako první uskutečňuje Boží slovo.
  4. Jakákoli svědectví týkající se hledání povolání. Hledání smysluplného života. Svědectví o aktivním životě v povolání (řehole, kněžství, manželství). Zkušenosti s životem z lásky – láska jako životní motor. Zkušenosti s těžkou nemocí.
  5. Svědectví o odpuštění a radosti z odpuštění. Svědectví o hledání vztahu k svátosti smíření. Zkušenost někoho, kdo se po letech vrátil ke zpovědi. O odvaze udělat první krok, požádat o odpuštění, odpustit. Těžkosti s odpuštěním v rámci rodinných vztahů, společenských, sociálních nebo i politických obtíží apod.
  6. O obnovování vztahu s Bohem, o věrnosti každodenním či pravidelným praktikám, které posilují víru (mše, svátosti, modlitba, láska). Zkušenosti se společenstvím, které posiluje ve víře, se sdílením duchovního života s ostatními, s rolí rodiny při předávání víry a překonávání obtíží života.
  7. Svědectví o zkušenostech s modlitbou. Modlitba ve společenství, především v rodině. Hledáme rodiny, které jsou ochotné vyprávět o svých zkušenostech se zařazením modlitby do života rodiny. Svědectví o nezištné lásce mezi mužem a ženou, lásce, která překonává krize života a je základem rodiny, kmenovou buňkou společnosti a církve.
  8. Svědectví o osobním nasazení v každodenním životě z víry. O důležitosti věrnosti v malém. O pravidelném životě z modlitby, lásky, svátostí. Víra není cit, ale vztah, který je třeba posilovat. Zkušenost s Dary ducha přijatými v biřmování, svědectví o hlásání evangelia, o životním povolání jako důsledku daru Ducha.

 

 

Návrhy na svědectví (text cca 1/2 A4) můžeš posílat do 10.7. na tento e-mail: kristynaplihalova@gmail.com

Nezapomeň do zprávy uvést kontakt na osobu, o kterou jde, a  ze které je diecéze, aby se jí Režie mohla ozvat zpět a domluvit se na podrobnostech.