Chtěl/a bys přiložit ruku k dílu a pomoci při přípravě CSM? Tyto přípravné týmy ještě přijímají další členy. Neváhej a přihlas se.


Pokud se chceš přihlásit do přípravného týmu, stačí v přihlášce zvolit možnost "Mám zájem pracovat v přípravném týmu" a vybrat si, která skupina by tě lákala nejvíce.


Těchto 9 přípravných týmů ještě bere další zájemce:

 

BRIGÁDY + ÚKLID

dohlížejí na dodržování a udržování pořádku a čistoty. Pomáhají, kde je třeba, podílejí se na praktické činnosti pro město.

 

POŘADATELÉ

informují účastníky na strategických místech, zajišťují hromadné přesuny, dohlížejí na dodržování sektorů a uliček během společných setkání.

 

REŽIE SOBOTNÍ POUTI

zajišťuje organizaci a průběh sobotní Poutě rodin.

 

REŽIE

zodpovídá za dění na pódiu, provází program scénkami a váže jednotlivé body programu svými vystoupeními, moderuje průběh společných setkání.

 

STRAVOVÁNÍ

pomáhají s výdejem jídla, starají se o snídaně a večeře a o zajištění potřebných tekutin.

 

SÁLISTÉ

starají se o provoz jednotlivých sálů během přednášek.

 

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

technicky zabezpečují setkání, spolupracují se Stavbaři, zajišťují technické vybavení jednotlivým přípravným skupinkám.

 

UBYTOVÁNÍ/RECEPCE

ubytovávají účastníky a hosty, zajišťují služby na jednotlivých školách.

 

ZDRAVOTNÍCI

zajišťují první pomoc, dohlíží na dodržování pitného režimu a hygienických podmínek.