Je ti méně než osmnáct let a chceš jet na CSM? Jede vaše nezletilé dítě na CSM a nevíte, jak vyřídit formality s Kartou mladších? Jsi doprovázející osobou nezletilého účastníka a nevíš, co to vlastně znamená? Na všechny tyto dotazy a mnohé další ti odpoví následující článek.


 

K čemu slouží Karta mladších?

Karta mladších je určena pro účastníky CSM, kteří jsou mladší osmnácti let. Tedy přesněji pro účastníky, kteří do dne 14.8.2012 nedosáhnou osmnáctky. Karta mladších stvrzuje, že rodič nebo zákonný zástupce převádí dozorčí povinost na jím určenou doprovázející plnoletou osobu. 

Vyplněnou kartu mladších je potřeba poslat na DCM, kde se účastník registroval, a kopii musí během celého CSM nosit u sebe.

Karta mladších je ke stažení  ZDE.

 

Kdo je to doprovázející osoba?

Doprovázející osoba musí být plnoletá a musí být účastníkem CSM. Podpisem Karty mladších stvrzuje, že přebírá dozorčí povinost nad nezletilým účastníkem. Doporučuje se, aby byli oba stejného pohlaví a byli během CSM ubytováni na stejném místě (to znamená, aby byli ze stejné farnosti / děkanátu - tím pádem budou i ubytovaní ve stejné škole).

Počet mladších účastníků, nad kterými může jedna plnoletá osoba převzít dozorčí povinost, není omezen. Je jen na uvážení doprovázející osoby, na kolik neplnoletých účastníků dokáže zodpovědně dohlédnout. 

 

V případě dalších dotazů kontaktuj DCM, u kterého jsi se registroval/a.