Zde si můžeš stáhnout notový záznam a nahrávku hymny 5. celostátního setkání mládeže.


 

Do soutěže na hymnu CSM se zapojilo 9 tvůrců. Autorem vítězné hymny se stal Martin Gřiva.

Text hymny vychází z motta setkání „Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“(Gal 5,22) a reflektuje i hlavní myšlenky CSM - svátost biřmování a působení Ducha svatého v životě mladého člověka.

 

 

Hymna_CSM.pdf

Hymna_CSM_05.mp3