Sestra Andrea Hýblová, otec Ludvík Grundman či otec Jiří Juris Jeniš, manželé Jirsovi - tito všichni dostali ve Žďáru podnět, který nasměroval celý jejich život. Přečti si a poslechni jejich svědectví.


 

P. Jiří Juris Jeniš - novokněz - vzpomíná, co ho přivedlo k tomu, že změnil své životní plány:

 
 
"Že chci jet na CSM do Žďáru, jsem se rozhodl v dubnu 2002 na Fóru mládeže, kde jsem prožil jedno z klíčových zamyšlení, kam směřovat svůj život. Měl jsem tehdy svou zažitou představu - mít ženu, děti, vlastní dům, věnovat se architektuře, a také jsem naivně předpokládal, že budu prožívat maximální míru svobody.
 
A tehdy jsem si uvědomil, že mám od Boha mnoho hřiven, které bych v manželství nedokázal naplno proměnit a že jaksi před Bohem a touto zodpovědností za dar utíkám.
 
Proto jsem jel na toto setkání, abych se pokusil své hřivny vykopat, rozlišit je a naučit se je zužitkovat. Sloužil jsem na Centrální recepci, přes kterou prošly spousty lidí. Do svého života jsem přijal mnoho nových kamarádů a přátel, změnil jsem na věci okolo mládeže svůj pohled a můžu říct, že jsem přijal i sílu, abych se rozhoupal a pak ještě díky jedné cyklopouti přijal odvahu přijmout Boží volání."

 

 

 

 

 

Sestra Andrea Hýblová FSP, odpověděla na otázku, čím pro ni bylo CSM ve Žďáru důležité, následovně:

 

 

"CSM 2002 jsem se účastnila aktivně: jako odpověď za dar víry a za přijetí do života církve jsem se zapojila do režie programu.  Chtěla jsem dát k dispozici své dary. Postupně jsem objevila, že spíše než na sebe, budu muset spoléhat na Pána a na spolupráci s druhými lidmi.

A tak se mi účast na CSM stala skutečnou školou života křesťana: prohloubil se můj vztah k Pánu, poznala jsem více sebe sama a zrodilo se také několik krásných přátelství.

Na to jsem zakusila pestrý život církve. V tu dobu jsem stále více vnímala Boží volání, přípravy a průběh CSM byly požehnaným časem „smlouvy s Hospodinem“."

 

 

 

 

 

 

 

Také pro manžele Jirsovy a otce Ludvíka Grundmana OP  mělo CSM ve Žďáru velký význam. Vyslechni si jejich svědectví.