Biskup královéhradecké diecéze Jan Vokál se ve svém listě obrátil na mládež jako na naději církve i společnosti. Vyzval také všechny věřící k podpoře CSM prostřednictvím Magnetky na Žďár a modlitby za CSM.


 

Otec biskup Jan Vokál oslovil mladé:

"Často se o Vás říká, že jste nadějí církve i společnosti. Neberu to jako frázi bez konkrétního významu. Jsem přesvědčen, že máte mnohé dary, které lidé s přibývajícím věkem ztrácejí. Je to hlavně síla i možnost být radikální a odvážní, aniž byste pohrdali zkušenostmi předchozích generací. Moc bych si přál, aby Vás setkání mládeže v této odvaze utvrdilo.

Pokud totiž najdete odvahu stavět svůj život na Kristu a Božím zákoně, spojíte-li se s Pánem Ježíšem a budete usilovat o to, abyste nalezli a realizovali své konkrétní povolání v církvi, budete požehnáním pro své nejbližší a pro celou společnost. Pak už se nikdy nebudete cítit sami nebo nepochopeni. A hodnoty, o kterých sníte a po kterých toužíte, se naplní. Dokonce dostanete daleko více a budete šťastní, i když život ve věrnosti Kristu Vás mnohdy povede proti proudu a trendům doby, která někdy oceňuje materialismus, požitkářství nebo přehnanou touhu po kariéře."

 

Rodinám adresoval následující pozvání:

"Všichni vidíme, a mnozí to sami na sobě zakoušíte, jakému ohrožení je dnes vystavena rodina. Přitom právě ona by měla být základním společenstvím, v němž se žije opravdovou láskou, a která je domovem k předávání života a k výchově dětí. Na setkání mládeže proto zvu také celé rodiny.

Přijeďte se svými dětmi (nebo za nimi) v sobotu 18. srpna na Pouť rodin, která bude součástí žďárského setkání mládeže. Svou přítomností můžete povzbudit přítomné dívky a chlapce, aby neměli strach rozhodnout se, že dají lásce mezi mužem a ženou naplnění ve svátosti manželství, a aby byli ochotni přijmout a vychovávat děti. Jen s rodinami postavenými na Kristu můžeme mít také dostatek duchovních povolání."

 

Celý text poselství je ke stažení zde.

 Poselstvi_biskup_Jan_Vokal.pdf