Největší překážkou ve zpovědi je sobectví – pohled zaměřený pouze „na sebe“ a na vlastní nedokonalost, a ne na Boha a jeho milosrdenství. Myslím, že všichni potřebují zakusit ve svátosti smíření uzdravující a očišťující dotyk Boha, který nevyčítá poklesky, ale chce, aby se hříšník obrátil a žil, říká P. Robert Bergman.


 

 

 Mnoho křesťanů si myslí, že zpověď je svátost k odpuštění hříchů. Ano i ne. Ano, když člověk vyznává své hříchy, lituje jich a od kněze dostane rozhřešení, jsou mu odpuštěny. Ale zároveň ve zpovědi nejde „jen“ o hříchy. Jde o setkání člověka s Bohem, hříšníka s tím, kdo jej z hříchu pozvedá. Je to setkání nemocného s tím, kdo umí dokonale uzdravit. Středem a materiálem ke svátosti smíření není hřích člověka, ale milosrdenství Otce, který má radost z návratu marnotratného člověka a touží ho zahrnout svými dary (viz Lk 15,11-32).

 

Ježíš za svého pozemského života mnoho uzdravoval. Ukazoval, že má soucit s trpícími a s těmi, kdo jsou slabí a hříšní. Dotýkal se nemocných, neštítil se ani nejhorší lidské bídy a sám o sobě říká, že nepřišel svět soudit, ale spasit. (Jan 12,47). A já věřím, že přichází i dnes, a právě ve svátosti smíření se s tímto jeho uzdravujícím a odpouštějícím dotykem můžeme setkat.

 

Jsou lidé, kterým se ke svátosti smíření nechce. Z různých důvodů: považují se za příliš slabé, příliš hříšné, stydí se za své hříchy, rezignovali nad duchovním bojem a duchovním životem, někteří si myslí, že odpuštění nepotřebují. Myslím, že největší překážkou ve zpovědi je sobectví – pohled zaměřený pouze „na sebe“ a na vlastní nedokonalost, a ne na Boha a jeho milosrdenství. O to je potřeba prosit a vědomě se obracet od vnímání světa, jehož středem jsem já (ve své slabosti), k pohledu, v jehož středu je Bůh (ve své lásce a moci).

 

Myslím, že všichni potřebují zakusit ve svátosti smíření uzdravující a očišťující dotyk Boha, který nevyčítá poklesky, ale chce, aby se hříšník obrátil a žil. Zpověď, to není soud, ale setkání a modlitba, ve které Bůh vrací člověku to, co ztratil, a posiluje ho na jeho životní cestě.

 

Co je potřeba ke zpovědi? Hříšník, který lituje svých hříchů a chce se obrátit k Bohu, kněz, který ví co je svátost smíření (a který taky ví, že je jen hříšník), a příležitost.

 

P. Robert Bergman