Prokop a Jana Jirsovi patří k lidem, kterým Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou před 10 lety doslova změnilo život. Zde si můžeš přečíst jejich svědectví a shlédnout krátké video o tom, co tehdy prožili a jaká je realita jejich života dnes.


 


Čím pro vás bylo důležité Celostátní setkání mládeže ve Žďáru 2002?


Prokop:


Protože jsem pracoval v režijní skupince, nezbýval mi v podstatě žádný čas na navštěvování jednotlivých částí programu. Prožíval jsem je ale „zevnitř“ a tak jsem dostal možnost nahlédnout do zákulisí první velké akce, na které jsem se organizačně podílel.

Byl to pro mě zásadní impuls, díky kterému jsem v mém životě objevil jeden z netušených Božích darů a díky kterému jsem s touto službou pro ostatní mladé pokračoval dále. Tou opravdu nejdůležitější věcí pro mě ale bylo to, že jsem se na setkání seznámil se svou milovanou ženou.

 


Jana:


V první řadě to byla samotná skutečnost, že se z naší republiky sešlo na jednom místě pět tisíc stejně starých (mladých) lidí, kteří mají podobně seřazené hodnoty a kteří chtějí nějakým způsobem uchopit život s Ježíšem. To je velmi motivující a inspirativní zkušenost, zvlášť ve věku, kdy se život z víry teprve začíná formovat.

Také mě oslovila vysoká účast kněží a otců biskupů, kteří s velkou vážností vyjadřovali svou důvěru k naší generaci. Zdá se mi, že dnes je mladý člověk neustále přesvědčován o své neschopnosti, zkaženosti a nevyzrálosti. Z katechezí a promluv jsem ale naopak silně cítila, jak velká naděje je v nás vkládána a jaká zodpovědnost z toho pro nás plyne.

A že jsem se na tomto setkání seznámila s mým nynějším manželem? To byl velký Boží bonus, za který Mu jsem dodnes (a doufám, že nikdy nepřestanu být) vděčná.

 

zpracovala Magda Klímová

foto rodinný archiv Jirsovi