Vyslechni si svědectví P. Ludvíka Grundmana OP, jednoho z těch, kteří na CSM ve Žďáru 2002 zaslechli Boží volání a vydali se na cestu kněžství a řeholního života.