Jak bude vypadat hudební doprovod na CSM, které scholy se do něj zapojí,  a mnohé další nám prozradila v rozhovoru  režisérka hudby Jitka Mudrová.


 

Jitko, představ se nám prosím - odkud pocházíš, kde a co studuješ?

Pocházím z Prahy, kde jsem nedávno dokončila pedagogickou fakultu, obory sbormistrovství, hudební výchovu a češtinu, a  v současnosti studuji na Hudební akademii múzických umění  obor operní zpěv. To je takový můj velký koníček, a zároveň se také snažím, aby to mohlo být i mé zaměstnání. Jinak k tomu ještě učím na základní umělecké škole.

 

S přípravným týmem Celostátního setkání mládeže nespolupracuješ poprvé...

Přímo v úzkém přípravném týmu jsem ještě nikdy nebyla. Ale spolupracovala jsem s Lukášem Matysem na hudební složce setkání Activ8 na Velehradě. Tam jsem měla na starost především nastudování repertoáru se sborem, zčásti jsem potom střídavě s Lukášem vedla sbor a kapelu  při setkání.

 

Co máš na starosti letos při přípravě CSM ve Žďáru?

 Jsem režisérka hudby, což znamená, že bych měla komunikovat se scholami, které byly pro CSM vybrány. Jsou to scholy Adorare, VeKa a KaPři, které se budou podílet na doprovázení CSM.

Znamená to, že se na pódiu při programu a mších svatých prostřídají a každá zahraje ve svém stylu, od čehož si slibujeme určitou pestrost hudebního rozměru.

Se scholami jsem v kontaktu a pracujeme společně na repertoáru, do určité míry také na aranžích - konzultujeme to spolu. Jsem také takovou spojkou mezi liturgií a režií programu, jde nám o dobré propojení hudby, slova i liturgie.

 

Na co se na CSM těšíš, když tam budeš pracovně? Stihneš si to vůbec užít?

Těším se na to, jak to celé bude fungovat na místě. Bude to veliké dobrodružství a jistě také velký zážitek s Hospodinem, protože jedině díky důvěře v Jeho moc a lásku můžeme něco takového připravovat a něco takového může vyjít jen díky Jeho přítomnosti mezi námi. Jsem také moc zvědavá, jak budou reagovat účastníci a zda je dokážeme vtáhnout do atmosféry setkání. A v neposlední řadě se těším na muzicírování s KaPry, které vedu.

 

Co by pro vás byl největší průšvih během CSM nebo při jeho přípravě?

Nevím, jestli největší, ale vždycky je velký průšvih u muziky, když někdo onemocní – zvlášť z těch důležitých nástrojů či sólistů. Jiné průšvihy se snad dají nějak narychlo vyřešit, však uvidíme na místě :) 

 

Kde si po CSM odpočineš? Co ráda děláš ve svém volném čase?

Zatím ještě úplně nevím, kde přesně si odpočinu a kolik času vůbec na odpočinek bude. Ale největší relax je pro mě někde v přírodě, kde nemám internet, vypnu telefon, je tam jen omezené množství lidí a volný program :-)

 

Jity, děkujeme za rozhovor a těšíme se na váš hudební doprovod!

 

rozhovor vedla Magda Klímová

zpracovala Áňa Horáková