Ve dnech 23. – 26. února 2012 se ve Ždáře nad Sázavou sešli na základě pozvání Sekce pro mládež ČBK mladí delegáti z různých diecézí, hnutí, řeholí, vysokoškolských společenství a občanských sdružení se svými biskupy. Společně se modlili a vzájemně diskutovali. Fórum je součástí 5. celostátního setkání mládeže, které se v tomto městě uskuteční v srpnu letošního roku.


Poděkování

Děkujeme biskupům za jejich zájem o nás mladé a za účast na našich aktivitách.

Vážíme si služby kněží, zasvěcených osob i laiků, kteří se nám věnují.Nabízíme

- své síly církvi, zejména kněžím ve farnostech,

- své schopnosti v oblasti nových komunikačních technologií pro prezentaci církve,

- svým vrstevníkům možnost poznat život křesťanů při běžných světských aktivitách,

- ochotu evangelizovat především skrze příklad vlastního života a ve vhodnou chvíli otevřeně mluvit o Kristu.

Toužíme

- po možnosti žít ve společenství věřících vrstevníků, ve kterém budeme moci prohlubovat duchovní život a zakoušet skutečnou lásku,

- aby naše farnosti byly místy, kde se nově příchozí budou cítit vítáni a přijati,

- nezanedbávat kvůli mnoha akcím osobní vztah s Kristem,

- více a konkrétněji sloužit a projevovat lásku k bližním,

- přispět k tomu, aby společnost nevnímala církev pouze jako záležitost kněžstva, ale jako společenství tvořené duchovními a laiky.

Žádáme

- vyváženost duchovního, intelektuálního a praktického rozměru přípravy na biřmování,

- aby se na formaci biřmovanců podíleli také dobře připravení laici; vnímáme důležitost výběru kmotrů a biřmovacích patronů,

- aby pro přípravu na biřmování byly vypracovány rámcové materiály,

- aby nám kněží více důvěřovali a dali nám více spoluzodpovědnosti,

- aby nás doprovázeli a formovali zkušení lidé s porozuměním pro mládež,

- aby kněží zapojovali do chodu farností odborníky z řad laiků a měli více času pro kněžskou službu,

- aby byli bohoslovci při své formaci intenzivněji vedeni k životu ve společenství, ke spolupráci s laiky a k práci s mládeží,

- aby diecéze podporovaly vznik gynekologických ordinací pracujících v souladu s učením katolické církve,

- aby se v církvi lépe komunikovaly záměry a vize a otevřeněji se hovořilo o aktuálních problémech,

- aby se představitelé církve ve společnosti jasně vyjadřovali, a to i ke kontroverzním otázkám,

- aby církev podporovala lidi, kteří vnášejí křesťanská témata do společnosti a médií.

Děkujeme za dar víry a za společenství církve.

                                                                        delegáti 4. celostátního fóra mládeže

Ve Žďáře nad Sázavou 26. února 2012


Závěry se stažení: CFM-12_zavery_final.pdf