Lidé ze skupinky Informace by měli vědět všechno, co se kde děje a kam se máte obrátit o pomoc. Informace o týmu Informace najdeš v rozhovoru s Lenkou Řezníčkovou.


Představila by ses nám prosím?

Jmenuji se Lenka Řezníčková, bydlím v  Olomouci a  pracuji na Centru pro mládež v Olomouci. Starám se například o kurz diecézních animátorů.

  

Jaké máš zkušenosti s přípravou setkání pro mládež?

Určitě jsem jich několik prošla. Na diecézním setkání jsem byla šéfem všech týmů. Pak jsem řídila skupinku v Kroměříži na Celostátním setkání animátorů a v Madridu jsem byla součástí režijní skupinky.

 

  V jakém týmu pracuješ teď?

Teď jsem vedoucí týmu Informace.

 

Co si pod tím máme představit?

Lidé ze skupinky Informace by měli vědět všechno, co se kde děje a kam se máte obrátit o pomoc. Poradí, kde bydlíte, co budete zrovna jíst a podobně.

Prakticky to bude vypadat tak, že postavíme infostánek, kam bude moct kdokoliv kdykoliv přijít s dotazy. Pak budeme mít i terénní informátory po celém Žďáru, kteří budou vždycky vědět všechny nejžhavější a nejnovější informace ze setkání :)

 

Už jste v plném počtu, nebo ještě berete další členy do týmu?

Ještě pár členů bychom určitě do týmu přivítali. Ještě nejsme úplně v plném počtu.

 

 Pokud by chtěl někdo k vám do týmu, měl by umět něco speciálního?

Určitě. Potřebujeme lidi, kteří jsou hrozně moc schopní, zodpovědní, dokážou dlouho udržet informaci, a to někdy i v tajnosti :) a jindy ji zase dobře předat dalším.

 

Na co se na setkání těšíš?

Těším se na všechny ty mladé lidi, na tu radost a sdílení víry ve společenství.

 

Co byl pro vás ten největší průšvih během CSM?

Součástí infostánku budou mimo jiné i ztráty a nálezy. Takže asi největším průšvihem by bylo, kdyby se nám někdo ztratil.

 

Děkujeme za rozhovor!

rozhovor vedla Magda Klímová

zpracovala Jana Tomalová