U příležitosti přípravy Celostátního setkání mládeže se uskuteční zítra 8. února na Městském úřadu ve Žďáru nad Sázavou briefing pro novináře v malé zasedačce od 10.45.


Zítra 8. února se sejdou členové Diecézních center pro mládež, zodpovědní za pracovní týmy a doprovázející kněží k přípravě Celostátního setkání mládeže přímo ve Žďáru nad Sázavou.
Na přípravě setkání se aktivně podílejí stovky mladých lidí, kteří ve více jak 30 pracovních skupinách již od loňského roku zajišťují ubytování, stravování, technické zázemí i celý program setkání včetně hudební složky a režie.
Na zítřejší briefing o aktuálních přípravách Celostátního setkání mládeže jsou zváni  všichni novináři. Pořadatelé setkání vyjadřují vděčnost pracovníkům sdělovacích prostředků, že se věnují medializaci této akce.

Zde jsou připojeny materiály pro novináře: CSM_briefing_MU_120208.pdf