V některých diecézích se před celostátním fórem konají diecézní fóra mládeže.

Účastní se jich delegáti z řad mladých lidí, kteří byli vybráni kaplany pro mládež, děkany (vikáři) a členy Diecézního centra mládeže. Většinou je za každý děkanát (vikariát) jmenován jeden zástupce.

Fóra se účastní také členové hnutí, řeholí, občanských sdružení a vysokoškolské pastorace, kteří působí v diecézi.


 

Závěry z diecézních fór mládeže:

- v Kroměříži (olomoucká arcidiecéze) 4.-6.března 2011. DFM_11_zavery_OL.pdf

- v Hradci Králové 18.-20.11.2011. DFM-11_zavery_HK_1.pdf

- v Brně 14.-16.10.2011 DFM-11_zavery_BR_1.pdf

- na Hosíně (Českobudějovická diecéze) 26.11.2011 DFM-11_zavery_CB_1.pdf

- ve Staré Vsi pod Ondřejnicí (Ostravsko- opavská diecéze) 18.-19.11.2011 DFM-11_zavery_OO_1.pdf