Celostátní fórum mládeže se již blíží. V současnosti probíhá výběr a nominace jednotlivých delegátů a pozorovatelů. O konktrétním programu od 23. do 26. února se dozvíte více v příloze.

CFM-12_program_v10.pdf