Co znázorňuje logo CSM 2012?

Logo ve tvaru jablka navazuje na motto setkání – ovoce Ducha Svatého. Logo je zároveň tvarováno do číslovky 5, což má naznačit, že se jedná o páté Celostátní setkání mládeže.
Tři tečky spojující kruh znázorňují osoby, které se nachází ve společenství – církvi – vyjadřují jednotu – jakoby objímaly zbytek „jablka“ – tvoří jeden celek. Počet teček poukazuje na trojjedinost Boha a na tři v mottu se objevující ovoce Ducha: láska, radost, pokoj.
Tvůrcem loga, které bylo vybráno v soutěži, do níž zaslalo své návrhy 63 grafiků, je grafik a žďárský občan Zbyněk Čech. 

 

Jsou přiloženy dvě varianty loga CSM ve dvou barevných formách a v šedém provedení.


Barevná logo

logo_cmyk.pdf (jpg)

logo_rgb.pdf (jpg)

Barevné logo s mottem: „Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj,…“ Gal 5, 22

motto_cmyk.pdf (jpg)

motto_rgb.pdf (jpg)

Šedé provedení

logo_gray.pdf (jpg)

motto_gray.pdf (jpg)