Věnujte účast na Celostátním setkání mládeže např. jako dárek k biřmování nebo svým dětem či vnoučatům.


Téma biřmování je součástí duchovní přípravy na cyrilometodějské jubileum roku 2013. Setkání zaměřené na toto téma je tedy vhodné věnovat  jako dárek nejen biřmovancům.

CSM-12_darkovy_certifikat.pdf