V dubnu tohoto roku vypsala Sekce pro mládež České biskupské konference soutěž na logo 5. Celostátního setkání mládeže, které se uskuteční v roce 2012 ve Žďáru nad Sázavou. Zajímá Tě výsledek?

 


 

Ke dni uzávěrky 8. června 2011 se sešlo celkem 63 návrhů. Ze všech došlých návrhů, byla odborníky vybrána loga těchto autorů: Luba Bakičová, Ján Hrončák, Zbyněk Čech, Jakub Klimeš, Vít Wodák, Pavlína Mašková, Jan Holík, Ondřej Mikulecký, Martin Keder, Jana Miňovská a Ondřej Kostiha.

 

Na zasedání Sekce pro mládež České biskupské konference vybrali její členové na základě doporučení odborné poroty vítězný návrh od autora Zbyňka Čecha.

Všem autorům, kteří poslali svá loga do soutěže, tímto velmi děkujeme za účast a zaslání velkého množství skutečně kvalitních návrhů a přejeme všem, aby se jim dařilo jak na poli pracovním, tak i soukromém.

Za Sekci pro mládež České biskupské konference Petr Jakeš