Už je to tady! Dobrá zpráva pro všechny, kteří se třeba nedostanou na Celosvětové setkání mládeže, ale i pro ty, kteří tam budou a pokusí se přenést jeho atmosféru dál. Od 14. do 19. srpna 2012 se totiž uskuteční Celostátní setkání mládeže ve Žďátu nad Sázavou!

 


 

Toto v pořadí již páté Celostátní setkání je určitě novou výzvou pro všechny, kteří chtějí povzbudit svůj duchovní život.

Mottem setkání bude parafráze úryvku z listu Svatého Pavla Galaťanům „Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“(Gal 5,22). Setkání bude také zaměřeno na svátost biřmování a působení Ducha svatého v životě mladého člověka.

Sledujte tento blog, protože na něm budeme postupně uvěřejňovat novinky týkající se Celostátního setkání.

Nezapomeňte taky, že je nejvyšší čas, pokud se chcete pustit do soutěže o logo CSM http://zdar2012.signaly.cz/1104/soutez-o-logo-celostatniho-setkani nebo jeho hymny http://zdar2012.signaly.cz/1104/vytvor-hymnu-celostatniho-setkani-mladeze